WINOROŚL - CZYM PODLEWAĆ

Ocena artykułu 0

W naszych warunkach klimatycznych podlewanie ma istotny wpływ na siłę wzrostu, plonowanie oraz kondycję roślin.

Ze względu na dobrze rozbudowany i rozległy system korzeniowy, winorośl jest odporna na braki wody.

Podlewanie może okazać się konieczne w przypadku długotrwałych upałów oraz na piaszczystych glebach.

Szczególnej uwagi wymagają winorośle rosnące tuż przy budynkach, gdyż ziemia w takich miejscach najczęściej szybciej przesycha.

Odpowiednia wilgotność podłoża jest szczególnie ważna w okresie tworzenia się owoców.

Należy pamiętać, aby system korzeniowy nie był zbyt długo zalany, gdyż ogranicza on zawartość powietrza w glebie i dodatkowo stwarza warunki sprzyjające rozwojowi patogenów glebowych.